Nhu Liệu Ngăn Ngừa Quảng Co Trn Internet

Xin thng bo một tin vui đến qu vị về cch ngăn ngừa quảng co trn Internet. Đ l nhu liệu miễn ph được gọi l  "Pop-Up Stopper". Nhu liệu ny được dng cho tất cả Windows, Internet Explorer (IE) 5.01 v Netscape 5.x trở ln.  

Lưu : Nếu qu vị đang dng IE 5.0 hay Netscape 4.x, qu vị cần phải upgrade đến IE 5.5 hoặc 6.x; Netscape 6.x, hoặc 7.x.

Downloading
Nếu qu vị chưa c nhu liệu "Pop-Up Stopper", xin click vo Download hoặc "Pop-Up Stopper" nơi download nhu liệu ở pha bn tri để download nhu liệu xuống my. 


Click vo nt Download để download nhu liệu xuống my.
File qu vị downloading c tn l PopUpStopper.exe
Lưu : Xin ghi chp folder qu vị downloading file PopUpStopper.exe vo my.  

Installation
Lưu :
Đng (closed) hết những nhu liệu đang chạy, lun cả browsers v email.
        - Chọn folder chứa file PopUpStopper.exe.
        - Double-click vo file PopUpStopper.exe.
        - Click nt "Next" để tiếp tục phần thiết tr. 
        - Click nt "Finish" để bắt đầu thiết tr.
        
Sau khi phần thiết tr đ được hon tất, qu vị sẽ thấy 2 shortcut icons xuất hiện ở nơi desktop v một icon nhỏ c bn tay 5 ngn nằm trong task bar , phần dưới cng pha bn phải. Đ l ci command để ON v OFF của program, double-click ci command ny để turn ON v OFF. Nếu bn tay mu Trắng c nghĩa l nhu liệu đang ON; cn khng phải mu Trắng th nhu liệu đang OFF

Configuration
Nếu muốn thay đổi phần thiết kế, chỉ dẫn... dng right-click nơi bn tay 5 ngn nằm trong task bar, qu vị sẽ thấy một pop-up như sau xuất hiện:

Muốn tm hiểu thm về nhu liệu Pop-Up Stopper, double-click vo short cut icon Pop-Up Control Center ở nơi desktop. 

Lưu : Khi chọn Insert addresses trong Address book, qu vị phải turn OFF nhu liệu bằng cch double-click vo bn tay 5 ngn hoặc nhấn Ctrl v Shift th n sẽ OFF (bn tay 5 ngn sẽ trở thnh mu GRAY), lc đ qu vị tha hồ vo bất cứ link no. Sau khi xi xong, qu vị nhớ turn nhu liệu ON trở lại bằng cch double-click vo bn tay 5 ngn hoặc nhấn Ctrl v Shift.

Khi double-click bn tay 5 ngn, qu vị sẽ thấy một pop-up như sau xuất hiện:

Click vo vung nơi "Don't ask this again next time" rồi click vo nt OK nếu qu vị khng muốn thấy thằng em ny chạy tới, chạy lui khi double-click bn tay 5 ngn (turn ON, turn OFF).

SiBiển sưu tầm