banner

Mục Lục

Trang nhà
Vài nét về Trường VBQG/VN
Cơ cấu tổ chức nhà trường
Liên đoàn SVSQ
Các giai đoạn huấn luyện
Tiểu sử SVSQ

 


Phút Mặc Niệm
 

 
 

 
  • CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG VỎ BỊ QUỐC GIA VN
  Bộ chỉ Huy


 

Hàng đầu

Trái: Thiếu tá Nguyễn vĩnh Nghi
Giữa: Trung tá Trần Ngọc Huyến
Phải: Đại úy Lê trí Tín

***

Hàng thứ hai từ trái sang phải:

Y sỉ Đại úy Nguyễn thanh Giá
Trung úy Phạm trung Nghĩa
Trung úy Vũ hữu Soạn
Đại úy Nguyễn công Lịch
Y sỉ Trung úy Bùi huy Lãm
Đại úy Phạm gia Kiếm
Nha sỉ Trung úy Trần Tú
Trung úy Đồn văn Chấn
Đại úy Trần văn Thanh 

 Trong trang này
Bộ chỉ huy
Liên đòan SVSQ
Phòng Điều hành
văn hóa Vụ

Phòng Huấn luyện
quân sự

Tiểu đoàn Yểm trợ
Tiểu đoàn sự vụ


Sổ lưu niệm
Xem sổ lưu niệm


Liên lạc
Thực hiện: Vỉnh Nạp
Cố vấn: Cựu SVSQ Vĩnh Quốc

Thực hiện


Tìm kiếm

Xin chọn:
Gần giống chữ muốn tìm.
Chính xác chữ muốn tìm.

 


CD Lưu Niệm