bannerMục Lục

Trang nhà
Vài nét về Trường VBQG/VN
Cơ cấu tổ chức nhà trường
Liên đoàn SVSQ
Các giai đoạn huấn luyện
Tiểu sử SVSQ

 

 

 
  • LIÊN ĐOÀN SINH VIÊN SĨ QUAN
  HỆ THỐNG TỰ CHỈ HUY
     .Tiểu Đoàn 1
Trong trang này
Quốc kỳ và Quân kỳ
Hiệu kỳ LÐ/SVSQ
Hệ thống tự chỉ huy:
 .Liên đoàn SVSQ
   .Tiểu đoàn 1 SVSQ
     .Đại đội A
     .Đại đội B
     .Đại đội C
     .Đại đội Ð
   .Tiểu đoàn 2 SVSQ
     .Đại đội E
     .Đại đội F
     .Đại đội G
     .Đại đội H


Sổ lưu niệm
Xem sổ lưu niệm


Liên lạc
Thực hiện: Vỉnh Nạp
Cố vấn: Cựu SVSQ Vĩnh QuốcHàng đầu:
   SVSQ Cán bộ Tiểu đoàn Trưởng:  Phạm kim Đan

Hàng thứ hai từ trái sang phải:
   SVSQ Ban 3 Tiểu đoàn:   Nguyển văn Phước
   SVSQ Ban 5 Tiểu đoàn:   Đinh quốc Hùng
   SVSQ Ban 1 Tiểu đoàn:   Đinh văn Tôn