bannerMục Lục

Trang nhà
Vài nét về Trường VBQG/VN
Cơ cấu tổ chức nhà trường
Liên đoàn SVSQ
Các giai đoạn huấn luyện
Tiểu sử SVSQ

 
 • LIÊN ĐOÀN SINH VIÊN SĨ QUAN
  HỆ THỐNG TỰ CHỈ HUY

Hiệu Kỳ

 

QUY LUẬT DANH DỰ

VI

PHẠM

DANH

DỰ

 • Thiếu thành thực
 • Ăn cắp
 • Gian lận trong các kỳ thi
 • Không kính trọng tài sản kẻ khác
 • Không tôn trọng chữ ký
 • Không giữ lời hứa
 • Hèn nhát về tinh thần
 • Hành động không thẳng thắn, mờ ám
 • Làm mất phẩm giá của chính mình hay của người khác
 • Trốn tránh nợ nần về tiền bạc
 • Làm mất danh dự của toàn đội hay của Trường

 

Hội Đồng Danh Dự


Trong trang này
Quốc kỳ và Quân kỳ
Hiệu kỳ LÐ/SVSQ
Hệ thống tự chỉ huy:
   .Liên đoàn SVSQ
   .Tiểu đoàn 1 SVSQ
   .Tiểu đoàn 2 SVSQ


Sổ lưu niệm
Xem sổ lưu niệm


Liên lạc
Thực hiện: Vỉnh Nạp
Cố vấn: Cựu SVSQ Vĩnh Quốc