banner
Mục Lục

Trang nhà
Vài nét về Trường VBQG/VN
Cơ cấu tổ chức nhà trường
Liên đoàn SVSQ
Các giai đoạn huấn luyện
Tiểu sử SVSQ

 

 


 
  • CÁC GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN

    Thể Thao
Ngoài ba môn bắt buộc: Quyền Anh, Nhu đạo, và Bơi lội SVSQ còn được huấn luyện các môn thể thao khác như Kiếm thuật, Kỵ mã, Bóng tròn, Bóng chuyền, Bóng rỗ, Quần vợt và các môn điền kinh khác.
 

 

Ngày nghỉ sinh viên có thể dùng ngựa đi thăm các thắng cảnh Đàlạt.

 

 

 

 

 


 
Trong trang này
Khóa 16 nhập học
8 tuần sơ khởi
Chinh phục
Đỉnh Lâm Viên

Lể gắn Alpha
Mùa quân
sự năm thứ I

Mùa quân
sự năm thứ II

Văn hóa năm thứ I
Văn hóa năm thứ II
Văn hóa năm thứ III
Thể thao
Huấn Luyện Tân
khóa sinh

Mùa Quân Sự 1962
Lể mản khóa 16
Giã biệt


Sổ lưu niệm
Xem sổ lưu niệm


Liên lạc
Thực hiện: Vỉnh Nạp
Cố vấn: Cựu SVSQ Vĩnh Quốc