banner




Mục Lục

Trang nhà
Vài nét về Trường VBQG/VN
Cơ cấu tổ chức nhà trường
Liên đoàn SVSQ
Các giai đoạn huấn luyện
Tiểu sử SVSQ
 
  • CÁC GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN
     
    Khóa 16 nhập học  


Trong khung cảnh nhỏ bé trên, một nhóm đầu xanh đã từ mọi miền xứ sở tụ về để cùng tạo nên lịch sử khóa 16.  Những khó khăn họ đã vượt, những thử thách họ phải chịu đựng, những vui buồn họ đã chung hưởng, tất cả đã góp phần tôi luyện cho họ nên "người".


 


23-11-1959

Họ từ khắp nơi đổ vể Đalạt và khởi sự viết những giòng đầu lịch sử khóa học.

và bằng phương tiện hỏa xa, phi cơ . . . . . . .  Để rồi
đến trước cửa lò luyện thép

với phút quyết định chót trước cổng trường

lãnh quân trang để bắt đầu " 8 tuần sơ khởi ".


 







 


Trong trang này
Khóa 16 nhập học
8 tuần sơ khởi
Chinh phục
Đỉnh Lâm Viên

Lể gắn Alpha
Mùa quân
sự năm thứ I

Mùa quân
sự năm thứ II

Văn hóa năm thứ I
Văn hóa năm thứ II
Văn hóa năm thứ III
Thể thao
Huấn Luyện Tân
khóa sinh

Mùa Quân Sự 1962
Lể mản khóa 16
Giã biệt


Sổ lưu niệm
Xem sổ lưu niệm


Liên lạc
Thực hiện: Vỉnh Nạp
Cố vấn: Cựu SVSQ Vĩnh Quốc