banner
Mục Lục

Trang nhà
Vài nét về Trường VBQG/VN
Cơ cấu tổ chức nhà trường
Liên đoàn SVSQ
Các giai đoạn huấn luyện
Tiểu sử SVSQ
 
  • CÁC GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN

    Mùa Quân Sự Năm Thứ II
Không đù sức vượt chặng đường cam go năm thứ nhất. 52 bạn đồng hành của họ phải ngậm ngùi giã từ Đàlạt để vể miền "quê hương yêu dấu Nha Trang" (danh từ Sinh viên dùng).

Tuy vui mừng và hãnh diện vì sống sót sau đợt thanh lọc đầu nhưng họ vẩn ngơm ngớp lo sợ vì quãng đường họ đi còn quá dài. Nhưng với những cố gắng không ngừng họ vẩ tiếp tục tiến bước.

Trong năm thứ 2 họ bắt đầu ý thức được sứ mệnh của nhiệm vụ chờ đón họ sau này.

Về văn hóa, họ được giảng dạy những phần trọng tâm của chương trình họ bắt đầu quen với những khó khăn tương lai của các kỹ sư, chuyên viên.

Về quân sự họ được bổ túc những thiếu sót của năm đầu. Họ học những nguyên tắc dẩn đạo để chỉ huy để sửa soạn thay thế khóa đàn anh 15 trong vấn đề tự chỉ huy và huấn luyện đàn em 18.

 

 

 

 


 
Trong trang này
Khóa 16 nhập học
8 tuần sơ khởi
Chinh phục
Đỉnh Lâm Viên

Lể gắn Alpha
Mùa quân
sự năm thứ I

Mùa quân
sự năm thứ II

Văn hóa năm thứ I
Văn hóa năm thứ II
Văn hóa năm thứ III
Thể thao
Huấn Luyện Tân
khóa sinh

Mùa Quân Sự 1962
Lể mản khóa 16
Giã biệt


Sổ lưu niệm
Xem sổ lưu niệm


Liên lạc
Thực hiện: Vỉnh Nạp
Cố vấn: Cựu SVSQ Vĩnh Quốc