banner
Mục Lục

Trang nhà
Vài nét về Trường VBQG/VN
Cơ cấu tổ chức nhà trường
Liên đoàn SVSQ
Các giai đoạn huấn luyện
Tiểu sử SVSQ
 
  • CÁC GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN

    Mùa Quân Sự Năm Thứ I
Hân hoan với chiếc Alpha lộng lẫy trên vai, họ kiêu hãnh và tự tin sau khi vượt qua thử thách buổi đầu.  Trong năm nay họ bắt đầu bước vào giai đoạn đầu của chương trình văn hóa cũng như quân sự.

Về văn hóa, qua giai đoạn 6 tháng đầu ôn lại chương trình lớp đệ nhất khoa học, họ bắt đầu loàm quen dần với những ý niệm mới về môn toán học đại cương, những lý thuyết căn bản nằm trong chương trình chứng chỉ Toán Lý Hóa.

Về quân sự họ thấm nhuần nguyên tắc: "Phục tòng để chỉ huy", họ được giảng dạy về các chiến thuật căn bản của các cấp tiểu đội, trung đội. Họ làm quen với những mìn bẫy rắc rối, những bài vũ khí khô khan.

Từ những buổi thực tập tác chiến trong phạm vi vùng đồi núi Đàlạt đến những buổi tác xạ tại vùng M'lon, họ bắt đầu nhận thức dần dần những khó khăn đòi hỏi một thực tài ở cấp chỉ huy mà họ sẽ đảm nhận sau này. Tuy nhiên đối với họ chỉ cần một ý chí, một nghị lực là mọi trở lực sẽ lùi bước trước bước chân họ.

 

 

 


 


 
Trong trang này
Khóa 16 nhập học
8 tuần sơ khởi
Chinh phục
Đỉnh Lâm Viên

Lể gắn Alpha
Mùa quân
sự năm thứ I

Mùa quân
sự năm thứ II

Văn hóa năm thứ I
Văn hóa năm thứ II
Văn hóa năm thứ III
Thể thao
Huấn Luyện Tân
khóa sinh

Mùa Quân Sự 1962
Lể mản khóa 16
Giã biệt


Sổ lưu niệm
Xem sổ lưu niệm


Liên lạc
Thực hiện: Vỉnh Nạp
Cố vấn: Cựu SVSQ Vĩnh Quốc