banner
Mục Lục

Trang nhà
Vài nét về Trường VBQG/VN
Cơ cấu tổ chức nhà trường
Liên đoàn SVSQ
Các giai đoạn huấn luyện
Tiểu sử SVSQ
 
  • CÁC GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN

    Khai Mạc Mùa Quân Sự 62
 
Lại một lần nữa, một số bạn học ra đi. "luật đào thải" vẩn được duy trì đúng mức. Là khóa Niên-trưởng nhất tại trường, họ phát triển dần thêm khả năng lảnh đạo, một thứ suy luận dài hạn, chiến lược và nhận thức những khó khăn mà họ phải giải quyết đơn độc sau ngày mản khóa.

Vì nhu cầu đất nước, họ sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ sớm hơn một năm, chương trình do đấy rồn rập thêm. Trong năm này họ làm việc gần như không có ngày nghỉ.

Về văn hóa, họ sẽ kết thúc những phần chính yếu của chương trình.

Về quân sự, họ đã có đủ khả năng của một người Trung đội Trưởng Bộ binh.

Một nửa tháng du hành thăm viếng các quân binh chủng của quân đội sẽ giúp họ dể dàng trong vấn đề tìm hiểu ngành họ sẽ chọn sau này.

Nữa tháng tại Dục Mỹ, họ sẽ làm quen với những khổ cực của chiến trường để sau này đỡ bỡ ngỡ với những thực tế của trận địa và gấn gũi với thuộc hạ họ hơn để tạo đơn vị họ thành một khối duy nhất.

 

 

 
 

Du Hành 62

 

Nửa Tháng Dục Mỹ

 
 

 

 


 
Trong trang này
Khóa 16 nhập học
8 tuần sơ khởi
Chinh phục
Đỉnh Lâm Viên

Lể gắn Alpha
Mùa quân
sự năm thứ I

Mùa quân
sự năm thứ II

Văn hóa năm thứ I
Văn hóa năm thứ II
Văn hóa năm thứ III
Thể thao
Huấn Luyện Tân
khóa sinh

Mùa Quân Sự 1962
Lể mản khóa 16
Giã biệt


Sổ lưu niệm
Xem sổ lưu niệm


Liên lạc
Thực hiện: Vỉnh Nạp
Cố vấn: Cựu SVSQ Vĩnh Quốc