banner


Mục Lục


Trang nhà
Vài nét về Trường VBQG/VN
Cơ cấu tổ chức nhà trường
Liên đoàn SVSQ
Các giai đoạn huấn luyện
Tiểu sử SVSQ

 

 
 
  • CÁC GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN
  Giã Biệt

Hiện thân cho võ nghiệp trong một giai đoạn sống còn của Quốc gia, mặc nhiên chúng ta đã công nhận một cuộc đời gian khổ nhiều thử thách đòi hỏi nhiều tâm lực và cố gắng, một sự cố gắng liên tục không ngừng. Bưóc đầu quân ngũ mặc dầu chúng ta đã cố gắng rất nhiều để gặt hái những thành quả tốt đẹp của một khóa học xứng đáng cho chúng ta hãnh diện, tuy nhiên chưa đủ để chúng ta quá lạc quan đến tự mãn. Con đường đấu tranh của dân tộc còn dài và hứa hẹn nhiều cam go, chúng ta không muốn Tổ quốc một lần nữa bị nô vong quằn quại dưới gót giày của kẻ thù truyền kiếp mà chính bản thân chúng ta cũng bị hủy diệt một cách nhục nhã. Ðó không phải là một ý tưởng ước lệ, một mệnh đề hoa mỹ mơ hồ mà chính là một vấn đề mà chúng ta phải hằng tâm niệm.

Chúng ta không có quyền buông xuôi thụ động theo một chiều hướng xử dụng nào mà phải nhận thức sáng suốt, xác định chín chắn từng hướng đi từng chổ đứng cũng như từng thái độ bởi vì trách nhiệm về sự tồn vong của Quốc gia Dân tộc hoàn toàn do chúng ta gánh lấy.

Ngày mai đây, lên đường phục vụ xứ sở, trên mọi nẻo đường đất nước, chúng ta mổi người một bổn phận, một nhiệm vụ riêng rẽ thích nghi, nhưng sứ mệnh vẩn là một: "dựng nước và giữ nước". Sứ mệnh đó vô cùng khó khăn và trong đó nhất là đứng trước một giai đoạn thử thách mà kẻ thù lại ngoan cố dã man và lợi hại. Tuy nhiên lo lắng thận trọng không có nghĩa là bi quan. Chúng ta phải tin tưởng một cách tuyệt đối vào chế độ, vào các bậc đàn anh tiên tiến sẵn sàng nâng đỡ dìu dắt chúng ta trên đường sứ mệnh và nhất kà tin tưởng vào khả năng thực lực của chính mình, cũng như sự vươn mình của thế hệ tương lai.

Cái bắt tay tạm biệt hôm nay, có thể là cái chào vĩnh quyết, song trước tiên nó có giá trị của một lời hẹn ước. Chiến thắng ở ngày mai. Và mục đích của cuốn lưu niệm này không chỉ với một tác động tầm thường là gợi lên trong lòng chúng ta những hình ảnh thân yêu, buồn vui sưóng khổ của thời gian thụ huấn tại trường mà nó phải đánh dấu một khởi điểm sáng chói hay hơn thế một quá trình cố gắng làm tiêu chuẩn cho cuộc đời Võ nghiệp cầu tiến tương lai và cuối cùng nó còn là một dây bền chặt kết hợp những tình cảm sâu đậm giữa những con người đồng chí hướng cùng theo đuổi một mục đích chung.

Trong trang này
Khóa 16 nhập học
8 tuần sơ khởi
Chinh phục
Đỉnh Lâm Viên

Lể gắn Alpha
Mùa quân
sự năm thứ I

Mùa quân
sự năm thứ II

Văn hóa năm thứ I
Văn hóa năm thứ II
Văn hóa năm thứ III
Thể thao
Huấn Luyện Tân
khóa sinh

Mùa Quân Sự 1962
Lể mản khóa 16
Giã biệt


Sổ lưu niệm
Xem sổ lưu niệm


Liên lạc
Thực hiện: Vỉnh Nạp
Cố vấn: Cựu SVSQ Vĩnh Quốc