banner
Mục Lục

Trang nhà
Vài nét về Trường VBQG/VN
Cơ cấu tổ chức nhà trường
Liên đoàn SVSQ
Các giai đoạn huấn luyện
Tiểu sử SVSQ
 


Phút Mặc Niệm
 


 

 


CD Lưu Niệm

 
  • CÁC GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN

Nhẳm mục đích đương đầu một cách hữu hiệu với tình trạng khẩn trương của nước nhà và nhất là các chiến thuật mới của Việt Cộng, chương trình quân sự đặc biệt chú trọng đến phần thực tập, luôn luôn đặt Sinh viên Sĩ quan trước một không khí chiến trường thực sự để họ nêu lên những khó khan gặp phải rồi giải đáp và rút ra những ưu khuyết điểm của giải pháp.
Do đó ngoái các ban khoa chuyên môn như: truyền tin, vũ khí, địa hình, chương trình tác chiến được xem như là trọng tâm của khóa học và được chia ra các giai đoạn:
   * Tiểu đội
   * Trung đội
   * Ðại đội
Mặt khác chương trình còn có những phần bổ túc khá quan trọng về tham mưu, binh chủng, phương pháp huấn luyện, dẩn đạo, chỉ huy...
Niên học bắt đầu bằng một mùa quân sự kéo dài trong 10 tuần lễ từ hạ tuần tháng 11 đền trung tuần tháng 2 Dương lịch. Thời kỳ này là mùa khô ráo tại Ðàlạt.
Trong suốt mùa quân sự, Sĩ quan cũng như Sinh viên Sĩ quan luôn luôn sống trong bầu không khí hành quân. Việc huấn luyện, vấn đề ăn, ngủ đều ở ngoài trời để SVSQ quen với cuộc sống ở chiến trường không có những ngày nghỉ định kỳ, thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ trong mùa này.
Mùa quân sự kết thúc bằng cuộc thao dượt kéo dài 2 hay 3 ngày. Mục đích để trắc nghiệm thực hành sự học hỏi và thâu thập của SVSQ sau mười tuần quân sự.
Ngoài ra trong suốt mùa văn hóa, các SVSQ đưọc huấn luyện tu dưỡng quân sự mỗi tuần 1 ngày. Trong ngày đó SVSQ học ôn những môn đã giảng dạy hoặc được huấn luyện bổ túc những thiếu xót hay tác xạ tu dưỡng.
Trong năm cuối cùng của khóa học, họ được gửi đi học nửa tháng về Biệt dộng quân tại trung tâm huấn luyện ở Dục Mỹ để có một ý niệm thực tế hơn trước khi rời trường ra lĩnh nhiệm vụ ở đon vị.
 


Trong trang này
Khóa 16 nhập học
8 tuần sơ khởi
Chinh phục Đỉnh Lâm Viên
Lể gắn Alpha
Quân sự năm thứ I
Quân sự năm thứ II
Văn hóa năm thứ I
Văn hóa năm thứ II
Văn hóa năm thứ III
Thể thao
Huấn Luyện Tân khóa sinh
Mùa Quân Sự 1962
Lể mản khóa 16
Giã biệt


Sổ lưu niệm
Xem sổ lưu niệm


Liên lạc
Thực hiện: Vỉnh Nạp
Cố vấn: Cựu SVSQ Vĩnh Quốc


Thực hiện


Tìm kiếm

Xin chọn:
Gần giống chữ muốn tìm.
Chính xác chữ muốn tìm.