Di Sản Thầy Trần Ngọc Huyến:
"TRIẾT LÝ NHÂN SINH MỘT CUỘC ÐỜI"nh Cố Ðại Tá TRẦN NGỌC HUYẾN
Chụp sau Cách Mạng 1-11-1963

Tài liệu "Triết Lý Nhân Sinh Một Cuộc Ðời" đã được ÐT Huyến lúc sinh thời, vào năm 1995 tại tư gia ở Houston, Texas, đích thân trao tay cho một Cựu SVSQ Khóa 16 với lời nhắn gửi: "Có dịp, H...trao tài liệu của tôi cho các Cùi Khóa 16 và những ai muốn biết về Võ Bị và về tôi. Tôi không muốn phổ biến trên báo chí, kể cả Báo Ða Hiệu, vì ở đó người ta sẽ không hiểu được những tâm tư tôi ghi lại cho các học trò cũ của tôi...".
Người phụ trách trang Web Khóa 16 xin trân trọng gửi Tài liệu đến Gia Ðình Khóa 16 với tâm tư của Tác Giả, người từng hãnh diện đào tạo thành công một lớp cán bộ mới có đầy đủ khả năng Chỉ Huy và Lãnh Ðạo cho QLVNCH, mà lớp tiên phong là các sĩ quan tốt nghiệp Khóa 16 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.