ÔNG BÀNH TỔ TỰ TRUYỆN

Sau 75, ân huệ của chế độ mới là cho 6 năm du học ở Hoàng Liên sơn. Bị bạo bệnh mấy lần gặp Diêm Vương mặt mũi đen như nhọ nồi. Hỏi gì mình cũng đáp “No English” bực mình cho trở về dương thế.  Từ 83, Nhà Nước XHCN cho về sống kiếp “Nằm đâu là nhà, ngả đâu là giường”, tha phương ngay trên quê hương mình.
1987: Ly dị vợ.
1990: Tái giá sống đợt hai.
1994: 20 tháng 8, đôi chim non tung cánh HO 25 vào nơi mịt mù gió cát là Conroe, một thôn nghèo trong bang Texas. May bạn Khâm chí thiết đã gọi đi Minesota. Tuy chưa biết Minesota ở chỗ mô, nhưng chắc có trên bản đồ, nên ra chợ mua bản đồ nước Mỹ. Chồng lái xe (xe mới mua, gần 2 ngàn đô, và bằng lái cũng vừa lấy về mấy tuần), vợ ngồi bên lái tài xế. Xem gần đó có tên 16 nào thì gọi chỉ dẫn. Nhờ đưa cái địa chỉ Lý Khâm ra trình Police, cho biết “I want come to here”. Thế là mấy ngày sau, đôi chim xơ xác rụng gần hết lông cánh, nhưng cũng đến được Minesota.
Hiện tại còn đi làm nhưng cũng đã có tiền hưu. Quyết tâm sẽ đi khắp nơi thăm anh em. K16 là gia đình đích thực của đời tôi.
Thành tích: Chính thức gần một chục đứa gọi ba, trai có gái có. Trên chục lần bị Police chớp đèn, nhưng vì không có tên nào nói được tiếng Việt, dùng dằng mãi cũng phải thả cho đi.
 

  Sorry, your browser doesn't support Java.

BACK