PHÂN ƯU

 

Vô cùng thương tiếc trước tin buồn, CSVSQ/K16 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam:

Bạn  VĂN THÁI HIỆP
Pháp danh: Huệ Giác
 

đă từ trần lúc 11 giờ 05 đêm Chủ Nhật, 30 tháng 6 năm 2013,
tại Vancouver, Tiểu Bang Washington, Hoa Kỳ.
Hưởng Thọ 75 tuổi

Toàn thể CSVSQ Khóa 16 Trường Vơ Bị Quốc Gia VN và Gia Đ́nh xin chân thành chia buồn cùng Chị Văn Thái Hiệp và tang quyến. Nguyện cầu anh linh Bạn HIỆP sớm được siêu thoát nơi Cơi Vĩnh Hằng.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
Thành Kính Phân Ưu