PHÂN ƯU

Được tin buồn: Thân Phụ Bạn Vĩnh Doăn, CSVSQ/K16 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam là:

Cụ Ông BỬU AN
Pháp Danh: NGUYÊN LẠC
Sinh năm 1908
Đă tạ thế ngày 3 tháng 11 năm 2012
Tại Nha Trang, Việt Nam

Hưởng
Đi Thọ 104 tuổi

Khóa 16/TVBQGVN thành thật chia buồn cùng Bạn Vĩnh Doăn và tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh Cụ Ông Bửu An sớm tiêu diêu Miền Tiên Cảnh.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BACK