PHÂN ƯU

 
Nhận được tin buồn Thân Mẫu của CSVSQ Trương Thành Tâm K16 là:

Cụ Bà Anna NGUYỄN THỊ SEN

Mệnh chung ngày 24 tháng 2 năm 2010
nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Canh Dần
tại Fountain Valley, California, Hoa Kỳ.
hưởng thượng thọ 94 tuổi

Gia đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN thành thực chia buồn cùng Bạn Trương Thành Tâm và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà Anna sớm về Nước Chúa.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

BACK