PHÂN ƯU

 
Nhận được tin buồn Thân Mẫu của CSVSQ Phạm Kim Đan K16 là:

Cụ Bà NGUYỄN THỊ LAI
Pháp danh Diệu Thành

vừa măn phần lúc 11g45 ngày 25 tháng 2 năm 2010
tại Virginia, USA.
hưởng thọ 91 tuổi

Gia đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN thành thực chia buồn cùng Bạn Phạm Kim Đan và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về Miền Vĩnh Hằng.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BACK