PHÂN ƯU

 

Được tin buồn:

Bạn Trương Hữu Chất
Hiền Tài Ban Thế Đạo

Cựu SVSQ Khoá 16 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam

Sinh ngày 3 tháng 4 năm 1940 tại Sài G̣n
đă từ trần lúc 15g30 ngày 24 tháng 12 năm 2009
nhằm ngày 9 tháng 11 năm Kỷ Sửu
tại Orange County, California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 71 tuổi.

 Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Chị Trương Hữu Chất và tang quyến. Nguyện cầu Hương Hồn Bạn Trương Hữu Chất sớm siêu thăng tịnh độ.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
Vô Cùng Thương Tiếc