PHÂN ƯU 


Nhận được tin buồn, Ái Nữ của Anh Chị Trần Châu Rêt là:

Cháu UYÊN KHANH, DMD
Pháp danh Chân Nhân


đă từ trần lúc 5giờ 7phút chiêu ngày 5 tháng 9 năm 2010
tai Fairfax Hospital, Virginia, USA
hưởng dương 43 tuổi
.

Gia đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN thành thực Phân Ưu cùng Anh Chị Trần Châu Rêt và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cháu  UYÊN KHANH sớm về Miền Vĩnh Hằng.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BACK