PHÂN ƯU

 
Nhận được tin buồn Nhạc Mẫu của CSVSQ Nguyễn Minh Chánh Khóa 16 là:

Cụ Bà LÊ-THỊ-THƯƠNG
Pháp-danh Diệu-Thường

vừa măn-phần ngày 24 tháng 7 năm 2009
tại Baton Rouge, Louisiana, USA.
hưởng thọ 94 tuổi

Gia đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN thành thực chia buồn cùng Bạn Nguyễn Minh Chánh và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về Miền Vĩnh Hằng.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BACK