PHÂN ƯU

 

Vô cùng đau buồn nhận được hung tin, Nhạc Mẫu Bạn Mai Trung Ngọc Cựu SVSQ K16/TVBQGVN là:

Cụ Bà Nguyễn Văn Mân
Nhũ Danh
Maria Trương Thị Thâm

Sinh ngày 20 tháng 5 năm 1925, tại Vạn Kim, Gio Linh, Quảng Trị
măn phần lúc 9 giờ 15 tối ngày 21 tháng 3 năm 2012
tại Houston, Tiểu Bang Texas, Hoa Kỳ

Hưởng Thượng Thọ 87 tuổi

Chúng tôi xin chân thành Chia Buồn cùng Bạn Mai Trung Ngọc và Tang Quyến. Trong niềm tin vào Chúa Ki Tô phục sinh, nguyện cầu Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Maria về hưởng nhan Thánh Ngài.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BACK