PHÂN ƯU

Được tin buồn: Nhạc mẫu Bạn Hoàng Đ́nh Khuê, CSVSQ/K16 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam là:

Cụ Quả Phụ Đinh Văn Lịch
Nhũ Danh
LÊ THỊ KIM
Pháp Danh: Diệu Tâm
Sinh năm 1921
Đă tạ thế ngày 6 tháng 10 năm 2012

Hưởng thọ 92 tuổi
Lễ an táng đă cử hành tại Mỹ Tho
VN, ngày 9 tháng 10 năm 2012.

Khóa 16/TVBQGVN thành thật chia buồn cùng Anh Chị Hoàng Đ́nh Khuê và tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà Lê Thị Kim sớm tiêu diêu Miền Tiên Cảnh.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BACK