PHÂN ƯU

 
Nhận được tin buồn: Nhạc Mẫu của CSVSQ Đinh Văn Mễ K16 là:

Cụ Bà LÊ THỊ NHƯ HẢI
Pháp danh Tâm Lượng
vừa măn phần tại Huế, VN, ngày 13 tháng 6 năm 2010
hưởng thượng thọ 95 tuổi

Gia đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN thành thực chia buồn cùng Bạn Đinh Văn Mễ và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về Miền Vĩnh Hằng.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BACK