PHÂN ƯU

 
Nhận được tin buồn:
Nhạc mẫu của CSVSQ Nguyễn Thanh Nguyên Khóa 16 là:

Bà Quả Phụ Thái Văn Có
nhủ danh Nguyễn thị Điểu

mất lúc 6 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 2006 tại Sàig̣n, VN 
Hưởng thọ 79 tuổi.

Gia đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN thành thực chia buồn cùng Anh Chị Nguyên và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm
tiêu diêu miền cực lạc.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN 
 

BACK