PHÂN ƯU

 
Vừa nhận được tin buồn, Thân mẫu bạn Nguyễn Văn Long là:                  

Cụ Bà Anna Maria Nguyễn Thị Thu
vừa được Chúa gọi về vào ngày 07- 08 -2008

Tại Bệnh Viện Fountain Valley
 Hưởng Thọ 88 tuổi.

 

Toàn thể CSVSQ/K16 và Gia Đ́nh xin chân thành phân ưu cùng Bạn Nguyễn Văn Long và Gia Đ́nh. Nguyện cầu Linh Hồn Cụ Bà Anna Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN

 

BACK