PHÂN ƯU

 
Nhận được tin buồn, Thân Mẫu bạn Nguyễn Văn An, CSVSQ/K16 là:                  

Cụ Bà TRẦN THỊ NÔNG
Pháp Danh NGUYỄN HỶ LẠC

đă tạ thế lúc 4:30 sáng ngày 12-7-2010
nhằm ngày mùng 1 tháng 6 năm Canh Dần
tại San José, California, Hoa Kỳ
 Hưởng Thượng Thọ 93 tuổi.

 

Toàn thể CSVSQ/K16 và Gia Đ́nh xin chân thành phân ưu cùng Bạn Nguyễn Văn An và Tang Quyến. Nguyện cầu Hương Hồn Cụ Bà sớm về Miền Vĩnh Hằng.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

 

BACK