PHÂN ƯU

 
Vừa nhận được tin buồn, Nhac Mẫu Bạn Nguyễn Nhựt Châu là:                  

Cụ Bà Thi-Thom Heinz
(Nhũ danh Phạm-Thị-Thơm)

Đă măn phần tại ngoại ô Paris
Vào lúc 17 giờ ngày 05 tháng 08 năm 2007
Hưởng thọ 96 tuổi.

 
Toàn thể CSVSQ/K16 và Gia Đ́nh xin chân thành phân ưu cùng Bạn Nguyễn Nhựt Châu và Gia Đ́nh. Nguyện cầu Linh Hồn Cụ Bà sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN

 

BACK