PHN ƯU

    V cng thương tiếc được tin:

Bạn Nguyễn Hưng
Cựu SVSQ Kho 16 Trường V Bị Quốc Gia Việt Nam

 
sinh ngy 16-10-1939 tại Nha Trang, Khnh Ha
đ từ trần lc 12:00 giờ đm 22-2-2008,
tại Catonsville, Maryland, USA
hưởng thọ 69 tuổi.
 
Chng ti thnh knh phn ưu cng Chị Nguyễn Hưng v tang quyền.
Nguyện cầu Hương Linh Bạn Nguyễn Hưng sớm tiu diu Miền Cực Lạc.

Gia nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
V Cng Thương Tiếc 

Click xem hnh ảnh Vĩnh Biệt