PHÂN ƯU

 
Nhận được tin buồn Thân Mẫu của CSVSQ Hồng Ngọc Ḥa Khóa 16 là:

Cụ Bà Huỳnh Thị Xuyên
Pháp danh Huệ Minh Hiếu
vừa từ trần tại Long Hải, Phước Tuy, Việt Nam
ngày 16 tháng 4 năm 2008, nhằm ngày 11 tháng 3 năm Mậu Tư 
hưởng thượng thọ 94 tuổi

Gia đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN thành thực chia buồn cùng Bạn Hồng Ngọc Ḥa và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về Miền Vĩnh Hằng.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BACK