PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn:

Bạn Huỳnh Bá Vạn
Cựu SVSQ Khoá 16 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam

Sinh ngày 12 tháng 7 năm 1942 tại Gia Định
đă từ trần ngày 12 tháng 8 năm 2010
nhằm ngày 3 tháng 7 năm Canh Dần
tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ
hưởng thọ 68 tuổi.

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Tang Quyến. Nguyện cầu Hương Hồn Bạn Huỳnh Bá Vạn sớm về Miền Cực Lạc.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
Thành Kính Phân Ưu