PHN ƯU

V cng thương tiếc được tin:


Bạn 
Đại L Thuận

CSVSQ/K16/TVBQGVN

Đ mn phần tại Saigon, Việt-Nam
Lc 15 giờ chiều, ngy thứ Bẩy 24 thng 6 năm 2006
Nhằm ngy 29 thng 5 năm Bnh Tuất
Hưởng thọ 71 tuổi
.

      Lễ an tng được cử hnh tại gia trang, Bến Tre, Kiến Ho.

Gia đnh CSVSQ/K16/TVBQGVN thnh thực chia buồn cng Chị Thuận v tang quyến.
Nguyện cầu hương linh
Bạn Thuận sớm về Miền Vĩnh Hằng.

Gia nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
V Cng Thương Tiếc 

BACK