PHÂN ƯU

 

Được tin buồn:

Bạn Đinh Văn Tôn
Pháp Danh CHÁNH ĐỨC KHIÊM

Cựu SVSQ Khoá 16 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam

Sinh ngày 15 tháng 1 năm 1938 tại Tây Ninh
đă từ trần lúc 7 giờ 55 sáng ngày 15 tháng 1 năm 2009
nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Tư
tại Austin Hospital, Melbourne, Úc Châu
hưởng thọ 71 tuổi.

 Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Chị Đinh Văn Tôn và tang quyến. Nguyện cầu Hương Hồn Bạn Đinh Văn Tôn sớm siêu thăng tịnh độ.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
Vô Cùng Thương Tiếc