PHÂN ƯU

 
Vừa nhận được tin buồn, Thân Phụ Bạn Chu Trí Lệ là:                   

Cụ Ông Chu Trí Nhân

Đă tạ thế tại Sài G̣n, Việt Nam, ngày 5 tháng 6 năm 2007
Hưởng thọ 89 tuổi.

 
Toàn thể CSVSQ/K16 và Gia Đ́nh xin chân thành phân ưu cùng gia đ́nh Bạn Chu Trí Lệ. Nguyện cầu Hương Hồn Cụ Ông sớm tiêu diêu nơi Tiên Cảnh.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN

 

BACK