PHÂN ƯU

 
Nhận được tin buồn:
Phu nhân của Cố CSVSQ Nguyễn Bảo Tùng K16, TVBQGVN là:

Chị QP. Maria Lưu Thị Mỹ Lệ
sinh ngày 22/2/1941
vừa từ trần ngày 11 tháng 10 năm 2012
tại Milwaukee, WI, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 71 tuổi
được an táng tại Nghĩa Trang Quốc Gia Hoa Kỳ, Arlington VA.

Chúng tôi thành tâm chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Chị Maria sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa và Mẹ Maria trên Thiên Đàng.

Gia Đ́nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU