PHN ƯU

    V cng thương tiếc được tin:

Bạn Bi Trọng Nghĩa
Cựu SVSQ Kho 16 Trường V Bị Quốc Gia Việt Nam

 
sinh ngy 17-12-1938 tại Saigon,
đ thất lộc lc 13:30 giờ chiều ngy 26-10-2007,
tại Villiers-Le-Bel, Php Quốc,
hưởng thọ 69 tuổi.
 
Chng ti thnh knh phn ưu cng Chị B Trọng Nghi v tang quyền.
Nguyện cầu Hương Linh Bạn Nghĩa sớm tiu diu Miền Cực Lạc.

Gia nh CSVSQ/K16/TVBQGVN
V Cng Thương Tiếc 

BACK