Lời Chúc Mừng và vài Đề Nghị Xây Dựng

Thưa quư bạn Đồng Khoá,
(1) Thành thật chia vui cùng tất cả quư Chị và quư Bạn đă có một dịp gặp mặt vui vẻ trong DH-K16 và đă bỏ phiếu với đa số tuyệt đối hiện diện tín nhiệm bạn Trần Ngọc Toàn là  người Đại Diện cho toàn khóa của chúng ta vào nhiệm kỳ 2005-2007.
(2) Không phải sau khi bỏ phiếu "tín nhiệm" xong là chúng ta coi như nhiệm vụ của ḿnh đă hoàn tất và đă đẩy một người khác đứng trước ta để làm h́nh nhân thế mạng, bia đỡ đạn cho ḿnh... để thay ḿnh "vác cái Ngà Voi" ...
Không phải chúng ta đă "chọn mặt gửi vàng" rồi là xong nhiệm vụ.
Thực vậy chúng ta cần tích cực phụ giúp một tay với bạn Toàn để đưa tên tuổi của K16 vào vị trí xứng đáng như đă có từ 46 năm về trước.
Trong những năm trước đây, K16 đă được mọi tầng lớp Quân Dân mến nể về nhiều phương diện...mà đặc biệt nhất là tinh thần đoàn kết của K16.
Bởi vậy chúng ta hăy nên tích cực phụ giúp Ban Đại Diện một tay bằng cách nối chặt t́nh bạn Đồng Khoá, t́nh VBQG.
Xin hăy quên đi, bỏ qua đi những lỗi lầm nho nhỏ của nhau trong tinh thần "Chín bỏ làm Mười". 
Trong giai đoạn sơ khởi này, chúng ta hăy nên sẵn sàng ủng hộ và đáp ứng những nhu cầu hợp lư của bạn Đại diện và BCH.
(3) Xin thành thật cảm ơn bạn Trần Ngọc Toàn đă vui vẻ nhận lănh trọng-trách do anh em giao phó. Đây không phải là một chức vụ có bổng lộc hoặc để làm bàn đạp tiến tới một chức vụ nào đó.
Sau cuộc đổi đời 30-4, nhất là vào thời điểm này, trật tự xă hội bị đảo ngược, giá trị của tất các khoá VB được TH (Thiên Hạ) coi như một "Mẻ cá Mè", t́nh tự VB dường như chỉ c̣n là danh từ tŕu tượng th́ trách vụ của người Đại Diện K16 quả là rất nặng nề.
Tuy nhiên chúng ta hăy tin tưởng rằng với nhiệt tâm, thiện chí cùng với khả năng đối nội và đối ngoại, và sự hỗ trợ tối đa của các bạn đồng khoá th́ hy vọng rằng bạn Trần Ngọc Toàn sẽ thành công.
(4) Theo thường lệ, sau việc "bắt cóc bỏ đĩa", th́ người ta chỉ gửi vài lời chúc mừng một cách rỗng tuyếch đầy sáo ngữ, rồi để mặc "nạn nhân" đánh vơ tự do, nếu thất bại th́ không ngần ngại hết lời chỉ trích.
Tuy nhiên như trên đă tŕnh bầy, mọi người trong chúng ta phải phụ giúp bạn Đại Diện tối đa trong khả năng của ḿnh.
Bởi thế, xin phép được đề nghị vài ư kiến thô thiển cùng bạn Đại Diện và quư bạn Đồng Môn, nếu thiếu sót điểm nào xin quư bạn đồng khoá bổ khuyết cho:
 
- Chúng ta nên có một đường hướng sinh hoạt rơ rệt, thực tế để khỏi bị lạm dụng hoặc hiểu nhầm. Tránh dùng những danh từ trống rỗng v́ không thể thực hiện được.
- Hăy thành thật và công khai trong tất cả những hoạt động nào liên quan tới danh dự của khoá. Có thành thật, có công khai mới có được ḷng tin của người khác.
- Lấy t́nh bạn cùng khoá làm căn bản trong tinh thần tương thân tương trợ.
- Tận dụng những khả năng đặc biệt trong nguồn nhân lực của khóa bằng cách Động viên / Mời cộng tác tất cả:
- Những bạn có nhiều khả năng và ảnh hưởng chính trị trong cộng đồng Hải Ngoại như các bạn Lê minh Ngọc, Nguyễn xuân Hoàng, Trần khắc Thuyên, Vĩnh Quốc... làm cố vấn.
- Những kẻ giao thiệp rộng và được nhiều bạn bè khác mến nể khi c̣n trong nuớc cũng như tại Hải ngoại như Lê hữu Tân, Chu trí Lệ, Bùi văn Ngô...để kết hợp anh em cùng khoá.
- Một người bạn rất giầu kiến thức về kỹ thuật truyền thông như Trần văn Hiển... v́ vấn đề truyền thông (communication) là một điều tối cần thiết.
- Những kẻ rất giầu t́nh bạn như Nguyễn cửu Nhồng, Trần văn Bá, Lê Huy Cự...  là những biểu tượng lúc nào cũng thể hiện t́nh thân hữu.
- Không lẽ mọi người trong chúng ta phải chờ 2 năm nhân ngày ĐH họp khoá mới hỏi thăm đến nhau hoặc để trao đổi những tin tức quan trọng.
Thực ra c̣n sống ngày nào, chúng ta nên gửi thư, e-mail, gọi điện thoại thăm viếng nhau thường hơn để thắt chặt thêm t́nh thân hữu nếu chúng ta thật t́nh nghĩ đến nhau, nhất là các bạn có TRÁCH VỤ nên làm gương tốt cho mọi người khác.  (Việc liên lạc cần phải có đi có lại hai chiều).
Bản danh sách tất cả các bạn c̣n sống cũng như Quả Phụ đă được phân phối, chúng ta không thể nại lư do là không biết địa chỉ của nhau.
Việc làm này tưởng là tốn kém, nhưng không phải vậy v́ chúng ta có hệ thống e-mails do bạn Hiển thiết lập, và đa số trong chúng ta có Cellular phones, việc gọi nhau cuối tuần đều miễn phí. 
 
Một lần nữa, xin thành thật chúc Bạn Trần Ngọc Toàn được thành công trong trách vụ hướng dẫn và điều hành K16.
 
CSVSQ Nguyễn Kim Đễ (K16)
Oregon, 30-11-2005

BACK