Đại-Hội kỷ niệm ngày Nhập khoá 16

Thưa quư Chị và quư Bạn K16,
 
Thông thường th́ người ta làm lễ kỷ-niệm ngày ra trường, ngày măn-khóa chứ rất hiếm khi người ta thấy có lễ kỷ-niệm ngày nhập-khoá.
Bốn mươi sáu (46) năm về trước, khoá 16 đă tự hào là một khoá đầu tiên trong chương-tŕnh cải-tổ Quân-Đội của VNCH, th́ giờ đây khoá 16 lại đang cố-gắng làm sống lại những niềm hănh-diện của những chàng trai thế-hệ đó .
 
Lần đầu tiên người ta thấy Khoá 16 làm một việc khác đời, đó là việc tổ-chức Đại-Hội kỷ-niệm ngày nhập học 26-11-1959 thay v́ làm lễ kỷ-niệm ngày măn-khóa là ngày 22-12-1962.
Đây là một việc làm rất tế-nhị của tất cả các CSVSQ-K16 nói chung và sự cố-gắng rất đáng ca-ngợi của bạn Trần-Ngọc-Toàn, vị đại-diện của khoá 16 nói riêng.  
Họ đă bất chấp, những mặc-cảm của một vài cá-nhân vô t́nh gây nạn chia rẽ, những ư-kiến bất-đồng của một vài kẻ thiển-cận; Họ đang cố-gắng nối chặt ṿng tay thân-ái giữa các người trai lần đầu tiên được mang danh là CÙI 16.
 
Sở dĩ họ đă cần phải có sự tế-nhị này v́ con số tân SQ quỳ xuống nơi Vũ-Đ́nh-Trường trong ngày măn khóa đă ít hơn con số K16 nhập học. 
Thực vậy, chữ tế-nhị ở đây đă được các bạn cùng khoá 16 luôn luôn mang trong trí nhớ của ḿnh khi nghĩ tới 52 người bạn đă bị kém may mắn thuyên-chuyển qua huấn-luyện tại Nha-Trang.
Tuy nhiên cũng có nhiều người trong số các bạn này đă tạo thành-tích hiển-hách, làm vẻ-vang cho Quân-Đội VNCH.
 
Trong tinh-thần kết-hợp những người bạn cùng thời đă từng chia sẻ gian khổ trong những ngày đầu đời của binh-nghiệp, xin mọi người trong chúng ta hăy quên đi, xoá bỏ hết những phân-biệt giữa kẻ ở người đi của 46 năm về trước, chúng ta là bạn của nhau, chứ không phải là lư do đă tạo ra sự phân-ly đó.
 
Chúng ta đang bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy” rồi, xin các bạn hăy cùng nhau suy-ngẫm một cách chín chắn sao cho phù-hợp với cái tuổi thượng-thọ mà ḿnh đang đi tới.
Hy vọng rằng Đại Hội kỷ niệm ngày Nhập Khoá 16 năm nay sẽ là thời diểm đánh dấu kỷ niệm “Một Ngày theo khoá 16 là Một Đời dính liền với Khoá 16”.
Mong lắm thay !
 
Thân mến,
Trâu Già Nguyễn Kim Đễ (CSVSQ-K16)

BACK