Welcome A/c Đinh quốc Hùng đến từ Úc

Các  bạn thân,

Các anh chị khóa 16 Bắc CA đã tiếp đón anh chị Đinh quốc Hùng đến từ  Úc tại tiêm Phở gà An Nam, trên đường Story vào lúc 11 giờ ngày 29/7/2014.

Rất vui gặp lại anh chị sau một thời gian dài. Mong 2 bạn có những ngày vui tại San Jose.

Xin gởi các bạn vài hình ảnh cuộc gặp mặt qua PPS.

Mong tất cả các bạn luôn khỏe mạnh, gia đình vạn an.DqHung 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>