Welcome A/C Tôn thất Lăng & A/c Nam sinh Tín đến San Jose

Các bạn thân,

 

Trưa ngày 30/8/2014 một số đông anh chị khóa 16 Bắc CA đã có mặt tại tiệm Paloma, trong khu Grand Century, San Jose, để Welcome anh chị Tôn thất Lăng và a/c Nam sinh Tín từ nam CA lên San Jose bằng xe nhà.

Rất mừng gặp lại. Gởi đến các bạn vài hình ảnh cuộc gặp mặt qua PPS.TTLang& NsTin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>