Đỗ thanh Quang qua đời

 

Bạn Đỗ thanh Quang đãDTQuang qua đời vào lúc 8:40 tối ngày 15/2/2017 tại Las Vegas,

và được thiêu tại Oakhill Memorial Park trên đường Curtner, San Jose vào ngày 1 March 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>