Bạn Phạm hữu Đức qua đời tại Nam CA vào ngày 17/8/2016

PHÂN ƯU

 

Được tin buồn,

Bạn PHẠM HỮU ĐỨC

(CSVSQ K.16/TVBQGVN)

Pháp danh: QUẢNG TÂM AN

Vừa qua đời tại Westminster, Nam Cali vào ngày 17/8/2016

Hưởng thọ 80 tuổi

Toàn thể các CSVSQ K.16/TVBQGVN xin chia buồn cùng chị Đức và tang quyến.

Kính nguyện cầu hương linh bạn Đức sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Nguyễn Anh

Truyền thông K.16/TVBQGVN

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>