Bạn Trần tế Đường qua đời vào ngày 30/7/2016 tại Nam CA

PHÂN ƯU

Được tin buồn,

Bạn    TRẦN TẾ ĐƯỜNG

(CSVSQ K.16/TVBQGVN)

Vừa qua đời vào ngày 30/7/2016 tại Nam California

Hưởng thọ 81 tuổi

Toàn thể các bạn K.16/TVBQGVN xin chia buồn cùng chị Đường và tang quyến.

Kính nguyện cầu hương linh bạn Đường sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

Nguyễn-Anh

Truyền thông K.16/TVBQGVN

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>