Tin buồn bạn Vũ thái thanh Hoa qua đời

                                                 PHÂN ƯU

Được tin buồn ,

                              Bạn  VŨ THÁI THANH HOA

                                     (VŨ THÁI MICHAEL)

                                   CSVSQ K.16/TVBQGVN

              Vừa qua đời tại Thủ Đức, Việt Nam vào ngày 17/5/2016

                                          Hưởng thọ 78 tuổi

Toàn thể các CSVSQ K.16/TVBQGVN xin chia buồn cùng chị Hoa và tang quyến.

           Kính nguyện cầu hương linh anh Hoa sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

 

                                               Nguyễn-Anh

                               Truyền thông k.16/TVBQGVN

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>