Niềm tin tôn giáo của Nguyễn cửu Nhồng

Bạn Hiển, cùng các bạn già của tôi,
Có người khuyên không nên đem hai vấn đề nhạy cảm ra bàn, là Tôn Giáo và Chánh Trị. Điều nầy cũng dễ hiểu, chúng ta thường mang kính màu của tôn giáo mình khi nhìn sự việc. Hôm nay tôi sẽ có gắng nhìn sự việc qua mắt trần (không kính), để tán dốc đôi điều.
Tôi thích thú vì bạn: Sẽ chọn niềm vui vào niềm tin Tôn Giáo. Đó cũng chính niềm vui của tất cả những ai:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời.
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Với thiên hạ ta gặp hàng ngày, họ tốt hay xấu với ta, có sao đâu? Vì không bạn nầy, có bạn khác. Vả lại, họ có ăn đời ở kiếp với ta đâu. Tuy chung trên một chuyến tàu, nhưng đến ga mình, ai nấy đều chia tay xuống, họ có đi chung với ta lâu đâu? Dù chỉ là thoáng chốc, nhưng ta vẫn bâng khuâng.
Phân trần hai chữ
Có và không.
Được mất hơn thua
Ý tại lòng.
Một phút đi rồi
Khi nhắm mắt,
Có còn đọng lại
Chút gì không?

Bây giờ bàn chuyện:
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Thế nào là người thiện tâm.
Theo tôi, người thiện tâm, giống như ông già lượm rác bạn vừa gặp đó, lặng lẽ làm, khác với người “trùm mền hô khẩu hiệu “họ chỉ nhìn thấy cái sai người khác, không thấy có đống rác trên đầu mình”.
Thiện tâm là luôn luôn nghĩ tốt, nghĩ đúng, nghĩ thiện. Do đó, họ làm tốt, làm đúng, làm thiện. Nhất là nói tốt, nói đúng, nói thiện. Những người như vậy, tâm trí họ luôn bình an, thư thái, yêu người và yêu đời.
Lương tâm là tòa án công bằng nhất. Anh có thể dối thiên hạ, nhưng không ai dối nỗi lương tâm mình.
Người Thiện tâm ban đầu là người có ý tưởng tốt, từ ý tưởng tốt, họ sẽ có hành vi đẹp. Hành vi đẹp cho họ thói quen sống bao dung vị tha. Chính thói quen vị tha đó, tạo nên con người có tính cách cao thượng. Và tính cách đó cũng chính là số phận họ.
Và bạn Hiển có công nhận với tôi, với những ai, chỉ cầu nguyện “xin cha cho chúng con rày hằng ngày dùng đũ, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”, họ sống thảnh thơi, thoải mái hơn những ai gào thét “xóa hết bót đồn, tiêu diệt hết bè lũ xâm lược …” không?
Ngồi hưỡn, định cà kê cho vui, thôi thì, có gì không phải, rườm tai, xin đánh cho hai chữ đại xá. Cám ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>