Khóa 16 Bắc CA gặp mặt

Các bạn thân,

 

Vào lúc 11 giờ trưa ngày Thứ bảy 16/5/2015, 28 cụ ông và bà khóa 16 Bắc CA đã có mặt tại nhà hàng LMP Làng Nướng

trên đường Story để tâm sự sau một thời gian dài không gặp.

Cám ơn tất cả đã đến đông đủ, nhất là các bạn ở xa  Sacramento , như anh chị Hồng ngọc Hinh, Vĩnh Doãn, Đinh công Toản,

và  anh chị Huỳnh hữu Đức, ở Valejo,  chị Đức chân đau, nhưng vẫn cố đến với anh em. Cám ơn

.DSCN2973aDSCN2968aDSCN2966aDSCN2964aDSCN2963aDSCN2961aDSCN2962aDSCN2960aDSCN2959aDSCN2958aDSCN2957aDSCN2956aDSCN2955aDSCN2954aDSCN2951aDSCN2949aDSCN2947aDSCN2946aDSCN2944aDSCN2943aDSCN2941aDSCN2939aDSCN2938aDSCN2937a

Chúc tất cả khỏe, gia đình vạn điều may.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>