Tin buồn chị Trần phát Đạt qua đời

                          PHÂN ƯU

5224394256_84bd3709be_m

     Được tin buồn:

                Maria Giuse NGUYỄN ANH THƯ

             Hiền thê của bạn TRẦN PHÁT-ĐẠT

                                             (CSVSQ K16/TVBQGVN)

                    Vừa qua đời tại Đông Bắc Hoa kỳ vào ngày 7/5/2015

                                             Hưởng thọ 74 tuổi

    Toàn thể các bạn khóa 16/TVBQGVN xin chia buồn cùng bạn Đạt,

   Kính nguyện cầu anh linh chị Anh Thư  sớm về nước Chúa.

                                   Truyền thông k16/TVBQGVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>