Phân ưu cùng anh chị Vĩnh Quốc

                              

 

                            5224394256_84bd3709be_m

                                      PHÂN ƯU

Được tin buồn: Ông Giacôbê NGUYỄN VIẾT CẦN

           Bào huynh của chị VĨNH QUỐC

Vừa tạ thế tại New York ngày 2/3/2015

                   Hưởng thọ 80 tuổi

Toàn thể các bạn khóa 16 xin chia buồn cùng anh chị Quốc và tang quyến

Kính nguyện cầu anh linh ông Giacôbê sớm hưởng nhan thánh Chúa

 

Truyền thông khóa 16


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>