Chúc Xuân của Văn Cung

Dê Xuân lại về

Mùa Xuân này, mùa Xuân thừ tư

Xuân con dê, dê vàng ngơ ngác

Đạp lá vàng trên đất tha hương

Ngậm ngùi thay quê nhà bi đát!!!

***

Quê hương mình mãi còn xơ xác

Đất Mẹ điêu tàn như đống rác

Rác Pác Bó chuồn về Hà Lội

Cuộn về Nam Sài Gòn đổ nát!!!

***

Cũng chỉ vì đống rác Lénin

Rác Staline từ Mác cơ va xa lạ

Cuồn cuộn theo rác Đông phương hồng

Rác Mao Trạch Đông ăn dầm nằm vạ!!!

***

Rác cộng sãn chủ thuyết tam vô

Vô gia đinh, vô nhân vô đao

Rác “ Cáo chồn “ trần ai ám chướng

Xã bầy nhầy trên từng tấc đất!!!

 

Suôt bẩy mươi năm dài sống sượng

Đến bây giờ mãi còn dâm dật!!!

Chốn Hà Đình thây ma thối rữa

Còn nằm lì trên đất tai ương!!!

***

Con bọ hung sao còn nằm đó

Nằm bầy nhầy chưa đã hay sao?

Thối! Thối um sao vàng cờ đỏ

Nhuộm máu dân vùi thây khắp chợ!!!

***

Chợ bán nước bán buôn đen đỏ

Đen cả lòng đồ chó đồ trâu

Giêt! Giết nữa chẳng chừa con đỏ

Cho thằng Mao thằng Xit mặt sâu!!!

***

Mặt đỏ bừng uống máu nhân dân

Tội ác độc còn lưu nhục sử!!!

Lũ con cháu * Cáo chồn * ngu dại

Sao mãi còn khùng điên bại hoại!!!

 

Xuân Ất Mão giao thừa khai bút

Bút mực này soi tỏ nước non

Soi tỏ tim tôi từng giây phút

Nguyện cùng quê mẹ một lòng son…

 

Giao thừa Xuân Ất Mão

02-19-2015

 

MINH QUỐC CUNG VĂN

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>