Welcome bạn Đinh quốc Thinh từ Arizona đến San Jose.

Các bạn thân,

Thứ bảy ngày 11/10/2014 , tại tệ xá NA một số đông anh chị khóa 16/Bác CA, dù có nhiều bạn ở xa Sacramento (Vĩnh Doãn), Richmont (A/c Hồ thanh Toàn), Valejo (A/c Huỳnh hữu Đức), ở San Francisco (A/c Trần bá Huệ) , San Ramon (Bạn Nguyễn văn Biên) và các bạn tại San Jose đã có mặt vào lúc 11 giờ trưa để tiếp đón bé bự Đinh quốc Thinh

Welcome DQThinh (N)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>