Yêu nhau từ thuở nào, thơ Cung Văn

YÊU NHAU TỪ THUỞ NÀO!

Lời thơ đã chảy theo dòng suối
Lưu chuyển về sông với đại dương
Rồi sẽ lướt mây chùm lên núi
Một vòng trời đất nặng yêu thương!
Anh đã yêu Em tự thuở nào
Duyên xưa hò hẹn dưới trăng sao
Bên cầu Ô Thước Em còn nhớ?
Hay đã chìm sâu trong trái tim !
Đường tình như một giấc chiêm bao
Rừng yêu lấp lánh ánh trăng sao
Còn nhớ còn thương còn yêu mãi
Nguyện cùng non nước ước cùng ao!

MINH QUỐC CUNG VAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>